Czy studenci w tym roku nie
pojadą na kursy do Polski?

Na Uniwersytecie Daugavpilskim obecnie 27 osób studiuje jęz. polski. Jestem właśnie jednym ze studentów i bardzo smuci mnie fakt, że po raz pierwszy prawdopodobnie nikt ze studentów w tym roku nie wyjedzie na żadne letnie kursy dokształcające do Polski. Słyszałem, że w latach ubiegłych nie było żadnych problemów z wyjazdem na różnego rodzaju kursy, szkoły letnie języka i kultury polskiej i t.d.

Natomiast obecnie takiej możliwości studenci nie mają. Co się stało? Dlaczego na przykład nauczyciele z polskich szkół mogą wyjechać i wyjeżdżają. Czym są gorsi od nich studenci? Przecież uczymy się języka i kultury polskiej, a więc jest nam potrzebny żywy kontakt z tą kulturą i historią Polski.

Chciałbym, nie tylko w swoim imieniu, ale i innych studentów, studiujących na UD zwrócić się z uprzejmą prośbą do Ambasady RP w Rydze, a szczególnie do jej I sekretarza pana Marcina Knappa o pomoc w zorganizowaniu dla studentów, uczących się na UD języka i kultury polskiej kursów letnich w Polsce, chociażby dla 5-6 osób. Bylibyśmy bardzo wdzięczni.

Z nadzieją i wyrazami najgłębszego szacunku - student II roku -
Ryszard Polagoszko.

NCz 26 (565)