Aušra PILAITIENË

Do Smiltynë - znowu bez opłaty

Od dzisiaj do Smiltynë można promem przez Zalew Kuroński dotrzeć bezpłatnie. W przyszły czwartek wyjaśni się, czy taki tryb będzie nadal obowiązywał.

Do przewożenia bezpłatnie samochodów przez Zalew Kuroński zobowiązało wczorajsze rozporządzenie przedstawiciela rządu Vigantasa Žaly na powiat kłajpedzki. Jeśli samorząd nie zastosuje się do tego, to trzeba będzie wystąpić do sądu.

Od 1 maja, udając się do Smiltynë, należało uiszczać opłatę ekologiczną - 20 litów za samochód osobowy.

("Lietuvos rytas" z 8 06 2002 r.)

NCz 26 (565)