Julia Sosnowska

Dzień Pamięci Osób Represjonowanych

Dzień 14 czerwca 1941 r. - to tragiczna data w historii Łotwy. W tym dniu na Sybir zostało zesłanych prawie 15 tysięcy osób różnych narodowości. Z Daugavpilsu w tym dniu wywieziono 725 osób.

W ogóle Łatgalia mniej ucierpiała niż inne regiony RŁ, ponieważ ludność tutaj była znacznie biedniejsza, niż na przykład w Rydze, Widzeme lub Kurzeme. Tym niemniej 16 czerwca 1941 r. ze stacji kolejowej w Daugavpilsie do Jenisiejska zostało skierowanych aż 75 wagonów z trzema tysiącami aresztowanych w Łatgalii ludzi.

W Centrum Kultury Łotewskiej 14 czerwca br. odbył się wieczór pamięci osób represjonowanych. Na dużej sali CKŁ odbyło się otwarcie wystawy autorstwa Anity Liepy. Później został wykonany hymn łotewski i odczytane patriotyczne wiersze w języku łotewskim.

Polski chór "Promień" wykonał takie utwory jak "Modlitwa o pokój", "Matko Boża, usłysz nas", "Tacy sami jak my" (utwór poświęcony ofiarom Katynia) i inne. Natomiast chór "Pamięci Sybiraków" zaprezentował "Marsz Sybiraków", "Kresowe dzieci" i "Melodię I Brygady". W tym wieczorze pamięci wzięli udział również zespoły białoruskie i rosyjskie. Osoby represjonowane opowiadały o swoich przeżyciach na nieludzkiej ziemi i swoich bardzo niełatwych losach. Dzień 14 czerwca na Łotwie jest Dniem Żałoby Narodowej. W tym dniu wywiesza się flagi łotewskie z czarną wstążką.

NCz 26 (565)