Dni Radomia

W dniach 14 - 16 czerwca br. w Radomiu odbyły się już tradycyjne "Dni Radomia". Ponieważ Radom współpracuje z Daugavpilsem i jest miastem zaprzyjaźnionym - to na zaproszenie Urzędu Miasta udała się tam delegacja z Daugavpilsu.

W skład tej delegacji weszli wicemer naszego miasta Andrzej Daukst, kierownik ogólnego działu Urzędu Miasta Daugavpils Iłga Łauska oraz dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Daugavpilsie pani Żanna Stankiewicz. Oprócz gości z Łotwy, przybyli także goście z innych zaprzyjaźnionych z Radomiem miast - Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji , Starej Zagory z Bułgarii oraz Homla z Białorusi.

Dni Radomia odbywają się tradycyjnie co roku. W tym roku zorganizowano bardzo wiele różnych imprez kulturalnych. Wszystkie te imprezy odbywały się w miejscach najbardziej lubianych przez mieszkańców Radomia. Oto co powiedziała po powrocie z Radomia dyrektor Centrum Kultury Polskiej pani Ż. Stankiewicz: "Święto w Radomiu zorganizowano na wysokim poziomie. Nasza delegacja jest bardzo zadowolona z tego pobytu. Wszystkie imprezy, które obejrzeliśmy wywarły na nas duże wrażenie. Od rana do wieczora grała wspaniała orkiestra rozrywkowa z Homla (Białoruś), odbywały się również występy zespołów tanecznych.

Mieliśmy okazję spotkać się z prezydentem Radomia. Bardzo miło było na początku tego spotkania usłyszeć z ust prezydenta miasta o Polakach z Daugavpilsu. Nasz wicemer A. Daukst podczas przemówienia również z szacunkiem mówił o Polakach mieszkających w Daugavpilsie i współpracy z nimi. Poza tym należy zaznaczyć, że współpraca między naszymi miastami układa się dobrze, dotyczy ona przede wszystkim kultury i oświaty. W Radomiu na koszt miasta studiuje dwóch absolwentów Polskiej Szkoły z Daugavpislu. Na pewno teraz te kontakty jeszcze bardziej się rozszerzą".

A więc podsumowując ten nasz pobyt w Radomiu można z pewnością stwierdzić, że był to potrzebny i owocny wyjazd. Inf. wł.

NCz 26 (565)