Tydzień w skrócie

Zezwolili

Sejm RL przyjął poprawkę do 119 artykułu Konstytucji, zezwalając tym samym obcokrajowcom, mającym prawo stałego pobytu, wziąć udział w wyborach samorządowych oraz przedłużył kadencję samorządów z 3 do 4 lat. Obcokrajowcy będą mogli brać udział w wyborach dopiero w 2006 roku. Obecnie około 50 obywateli Polski ma kartę stałego pobytu w Republice Litewskiej.

Nowa redakcja

Sejm RL zaczął rozpatrywanie nowej redakcji "Ustawy o mniejszościach narodowych".

Nie otrzyma

Sąd Konstytucyjny zadecydował, że inicjowana przed dwoma laty przez konserwatystów poprawka do ustawy o emeryturach, zgodnie z którą lider partii konserwatystów V. Landsbergis miałby otrzymywać prezydencką emeryturę, czyli 6000 Lt, nie jest zgodna z Konstytucja Litwy.

Kandydat

Kolejnym kandydatem na prezydenta Litwy został emigrant, 44 - prawnik J. Petraitis. Kandydat na prezydenta urodził się w Australii, studiował w W. Brytanii, a ostatnie 14 lat mieszka na Litwie.

Zabronili

Sejm RL uwzględnił uwagi prezydenta V. Adamkusa i w nowej redakcji "Ustawy o operatywnej działalności", zabronił służbom specjalnym werbowania osób duchownych.

NATO

68 proc mieszkańców Litwy jest za przystąpieniem Litwy do Sojuszu Północno - Atlantyckiego. Natomiast 27 proc. sprzeciwia się temu.

Na sprzedaż

90 głosami "za" przy 9 "przeciwko" i 9 "wstrzymujących" się od głosu, Sejm RL zgodził się na sprzedaż ziemi o przeznaczeniu rolniczym obcokrajowcom, samorządom i osobom prawnym. Zdecydowano, że na Litwie w tej dziedzinie nie będzie stosowany okres przejściowy.

Wizyta

Na Litwie z pierwszą oficjalną wizytą przebywał prezydent Armenii Robert Koczarjan. Armeński przywódca spotkał się z prezydentem V. Adamkusem i innymi osobistościami litewskiego życia politycznego. Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Litwą i Armenią w dziedzinie wojskowej.

Referendum

Liderzy rządzących frakcji socjaldemokratów i socjalliberałów zdecydowali nie przeprowadzać referendum w sprawie członkostwa Litwy w NATO.

NCz 26 (565)