Jubileuszowe uroczystości poświęcone
75-leciu koronacji obrazu NMP
Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie

Program jubileuszu

29 czerwca, sobota - czuwamy i modlimy się z NMP.

18.30 - "Tobie, Matko Miłosierdzia!" - modlitwy, śpiewy wieczór poezji i muzyki przed Ostrą Bramą.

20.00 - Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej. Po Mszy św. - Przenajświętszy Sakrament uroczyście zostanie przeniesiony do kościoła św. Teresy, gdzie się odbędzie adoracja. Wierni towarzyszyć będą procesji z zapalonymi świecami.

21.15 - 5.50 - adoracja Przenajświętszego Sakramentu w kościeleśw. Teresy.

30 czerwca , niedziela - Dzień Pański z Matką Miłosierdzia.

6.00 - 7.00 - Msza św. w Ostrej Bramie (w jęz. litewskim).

7.00 - 8.30 - Nabożeństwo poranne w Kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. polskim).

8.30 - 9.30 - Msza św. w Ostrej Bramie (w jęz. polskim).

10.15 - 11.00 - "Droga uwieńczonej Maryi" - procesja wiernych z Archikatedry Wileńskiej do Ostrej Bramy.

11.00 - 12.20 - uroczysta Msza św. w Ostrej Bramie (w jęz. litewskim). Po Mszy św. - modlitwa ofiarna do Maryi.

12.30 - 13.00 - procesja wiernych z kościoła Ducha Świętego do Ostrej Bramy (śpiewy, modlitwy w jęz. polskim).

17.00 - 18.30 - modlitwy, śpiewy, wieczór poezji przed Kaplicą Ostrobramską (w jęz. polskim).

18.30 - Msza św. w Kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. polskim). Zakończenie.


Z okazji Jubileuszu 75 - lecia koronacji obrazu NMP Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie w wydawnictwie "Czas" w najbliższych dniach pod redakcją Czesława Malewskiego ukaże się wydanie pt. "Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej".

Zachęcamy do nabycia w księgarniach i redakcji "NCZ".

NCz 26 (565)