Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

NCz 26 (565)