Rocznicowe obchody w Jaszunach

W minione sobotę i niedzielę miasteczko Jaszuny żyło obchodami swego 600- lecia. Program obchodów został zapoczątkowany w sobotę w Szkole Średniej im. M. Balińskiego sesją, poświęconą historii, dniu dzisiejszemu i przyszłości starostwa. Wystąpienia starościny D. Wasilewskiej i dyrektora szkoły K. Karpicza wydatnie uzupełnili goście z Polski - Andrzej Rosiak ze Żnina i Janusz Bielecki z Warszawy. Z okazji jubileuszowych uroczystości, w szkole została otwarta wystawa, poświęcona Janowi i Jędrzejowi Śniadeckim, którą przywiozła ze Żnina, miasta gdzie się urodzili Śniadeccy, delegacja na czele z przewodniczącym rady miasta Fabianem Heinichem, pozostawiając ją w darze Jaszunom.

Z okazji jubileuszu, po raz pierwszy od wielu lat, ożył również pałac Balińskich - Śniadeckich, gdzie w historycznych murach można było oglądać wystawę malarzy wileńskich, narzędzia ludowego rzemiosła, zdjęcia, stare druki oraz prace młodzieży szkolnej, dotyczące historii i współczesności. Miejmy nadzieję, iż z okazji jubileuszu pałacowy kompleks, który mógłby znów być wymarzonym miejscem spotkań ludzi nauki i kultury obojga narodów i wielkim promotorem tego regionu, zwróci nareszcie na siebie uwagę samorządu rejonu solecznickiego i tych instytucji, w gestii których leży ochrona i pomnażanie dóbr kultury.

W niedzielę niezwykle licznie zgromadzeni mieszkańcy Jaszun oraz goście uczestniczyli we mszy św. w parafialnym kościele pw. św. Anny, której przewodniczył ks. biskup Juozas Tunajtis. W czasie mszy św., w której uczestniczył również ambasador RP Jerzy Bahr, zostały poświęcone nowy herb i sztandar Jaszun.

Następnie zgromadzeni w pochodzie udali się na przeciwległy kraniec osiedla, gdzie została poświęcona ustanowiona na rozdrożu, na ogromnym głazie figura Przenajświętszej Maryi Panny.

W godzinach popołudniowych w parku, który w latach świetności był jednym z najpiękniejszych i najbogatszych na Litwie, odbyły się występy jaszuńskich zespołów oraz zabawa ludowa, która tradycyjnie jest tu organizowana od lat jako zabawa świętojańska. (rm)Fot. Broni Kondratowicz

NCz 26 (565)