Działkę w Pilaitë klubowi golfowemu
przekazano bezprawnie

Prokuratura Generalna ustaliła, że decyzja samorządu m. Wilna, na której podstawie klubowi golfowemu przekazano obszerną działkę w stołecznej dzielnicy Pilaitë, jest sprzeczna z kilkoma ustawami i pod względem prawnym nie ma mocy.

Zgodnie z pismem, które komisja parlamentarna otrzymała w tym tygodniu, po przeanalizowaniu w Prokuraturze Generalnej dokumentów, które zgromadziła Komisja Antykorupcyjna, ustalono, że samorząd m. Wilna, podejmując w marcu br. decyzję w sprawie przetargu na urządzenie pola golfowego na obszarze 120 ha w dzielnicy Pilaitë i zawierając umowę z instytucją użyteczności publicznej - klubem golfowym na Zwierzyńcu o przekazaniu temu klubowi wspomnianej działki na okres 25 lat na zasadach dzierżawy, naruszył wymagania Kodeksu Cywilnego, ustawy o zarządzaniu, użytkowaniu i dysponowaniu majątkiem państwowym i samorządowym oraz ustawy o instytucjach użyteczności publicznej.

("Respublika" z 15 06 2002 r.)

NCz 26 (565)