Urzędnicza samowola nie zna granic

Jak nam wiadomo, według rozporządzenia mera rejonu wileńskiwego p. L. Januđauskienë, została zerwana we wsi Świrany pamiątkowa tablica, poświęcona pamięci Wielkiego Syna narodu białoruskiego Franciszka Bohuszewicza.

Fakt jest oburzający, ponieważ dla wszystkich Białorusinów postać F. Bohuszewicza jest nieomal święta. Był on uczestnikiem powstania 1863 - 1864 roku i ofiarą upadku zrywu powstańczego. Poeta F. Bohuszewicz jest ojcem odrodzenia i gorącym obrońcą języka białoruskiego. Utwory jego były bardzo popularne w międzywojennym okresie.

Jesteśmy oburzeni samowolą miejscowych władz, które zamiast pomóc w tak ważnej sprawie, jak informowanie społeczeństwa o Wielkim Synie Ziemi Wileńskiej, adwokacie i obrońcy biedniejszej warstwy ludności, dokonały aktu wandalizmu, co nie sprzyja dobrosąsiedzkim stosunkom.

Przewodniczący Stowarzyszenia Kultury Białoruskiej - Fiodor Niuńka

Na zdjęciu: Jurij Gil z odzyskaną tablicą poświęconą Franciszkowi Bohuszewiczowi przed Samorządem Rejonu Wileńskiego

NCz 26 (565)